Prameň Pod skalou – KNB (2013)

PRAMEŇ POD SKALOU

Zámerom projektu je revitalizácia prameňa Pod skalou a jej nefunkčného a
nevábneho betónového rezervoára v prostredí ešte stále rázovitej dediny v
Levočských vrchoch. Toto miesto sa nachádza v časti obce Pod skalou (názov
je podľa pieskovcového podložia, na ktorom sa nachádza), ktoré revitalizujú
členovia Regionálneho rozvojového partnerstva a ktoré už pôvodné
obyvateľstvo opustilo.
Prostredníctvom aktivít projektu chceme podporiť rozvoj komunitného života,
rozvíjať ďalšiu spoluprácu s obcou Brutovce a osloviť ďalších dobrovoľníkov,
ktorí majú chuť a čas realizovať verejnoprospešné činnosti.
Revitalizácia prameňa bude spočívať v prestavbe betónového rezervoára do
esteticky vhodnej podoby čo sa rázovitého prostredia týka, vytvorení veľkého
dreveného žľabu na zachytávanie vody a jednoduchý prístrešok vrátane
drobných terénnych úprav a výsadby stromčekov a kríkov.