Drevená dedina – Nadácia Orange (2013)

 

Projektom Drevená dedina chceme znovuoživiť ďalší príbeh a priestor v obci Brutovce, ktorá sa
nachádza v regióne Levočských vrchov. Drevené postavy drevenej dediny budú ukotvené na mieste,
ktoré, žiaľ svojou architektúrou nekorešponduje s rázovitým charakterom obce a teda ich úlohou bude
toto miesto zatraktívniť a oživiť. Okrem drevených plastík budú v Drevenej dedine vysadené stromy a
kríky typické pre tento región a dôležité v živote človeka Levočských vrchov (lipa, jedľa, baza, ružové
kry). Počas celej realizácie projektu budú do aktivít zapojení obyvatelia obce a obzvlášť mládež, ktorej
sprostredkujeme niektoré zručnosti potrebné k občianskemu aktivizmu (komunikačné, prezentačné a
PR zručnosti). Drevená dedina bude mať funkciu oddychového priestoru, v ktorej bude možné získať
tiež zaujímavé informácie o regióne umiestnené na drevených plastikách.

Projekt podporila Nadácia Orange v rámci projektu Šanca pre Váš región 2013 sumou 1340 eur.