Kategórie
Nezaradené

Splnomocnenie na prepis auta: Ako postupovať a čo je potrebné

Pri kúpe alebo predaji automobilu je často potrebné splnomocnenie, ktoré umožňuje inému človeku vykonať prepis vozidla za vás. V tomto článku sa pozrieme na postup, ako získať a využiť splnomocnenie na prepis auta.

Prečo potrebujete splnomocnenie na prepis auta?

Splnomocnenie na prepis auta je potrebné v prípade, ak:

 • Nemôžete osobne vykonať prepis vozidla na dopravnom inšpektoráte z dôvodu choroby, zahraničného pobytu alebo iných záväzkov.
 • Chcete, aby vám iná osoba pomohla s vybavovaním administratívy súvisiacej s prepisom vozidla.

Ako získať splnomocnenie na prepis auta?

Postup na získanie splnomocnenia na prepis auta je nasledovný:

 • Navštívte notára alebo advokáta a požiadajte o vypracovanie splnomocnenia. Splnomocnenie by malo byť písomné a obsahovať vaše údaje (meno, priezvisko, adresa, rodné číslo) a údaje osoby, ktorú splnomocňujete (meno, priezvisko, adresa, rodné číslo).
 • Uveďte presne, aké úkony má splnomocnená osoba vykonať (napríklad „prepísať vozidlo na moje meno“).
 • Nezabudnite dátum a podpis splnomocniteľa.

Aké dokumenty sú potrebné pre prepis vozidla?

Splnomocnená osoba bude potrebovať nasledujúce dokumenty pre prepis vozidla:

 • Splnomocnenie na prepis auta
 • Technický preukaz vozidla
 • Osobný občiansky preukaz alebo pas splnomocnenca
 • Potvrdenie o povinnom zmluvnom poistení vozidla (PZP)
 • Potvrdenie o úhrade správneho poplatku za prepis vozidla

Ako prebieha prepis vozidla so splnomocnením?

Splnomocnená osoba by mala navštíviť dopravný inšpektorát alebo autorizovanú kontrolnú organizáciu v mieste trvalého pobytu kupujúceho vozidla. Tam predloží všetky potrebné dokumenty, vrátane splnomocnenia, a zaistí prepis vozidla.

Dôležité tipy pri využití splnomocnenia na prepis auta

 • Zabezpečte, aby bolo splnomocnenie jasné, presné a úplné. V opačnom prípade by mohlo byť zamietnuté alebo by mohli nastať komplikácie pri vybavovaní prepisu vozidla.
 • Pred odovzdaním splnomocnenia inému človeku sa uistite, že tejto osobe dôverujete. Splnomocnenie poskytuje značnú moc a zodpovednosť, preto by ste mali byť opatrní pri výbere splnomocnenca.
 • V prípade, že splnomocnenie obsahuje obmedzenia alebo podmienky, nezabudnite o tom informovať splnomocnenca.
 • Skontrolujte platnosť splnomocnenia. Niektoré splnomocnenia môžu mať obmedzenú platnosť, napríklad na niekoľko mesiacov. Po uplynutí tejto doby bude potrebné získať nové splnomocnenie.
 • Pri podpise splnomocnenia sa uistite, že ste si prečítali a porozumeli všetkým podmienkam. Ak máte akékoľvek otázky alebo nejasnosti, konzultujte ich s notárom alebo advokátom pred podpisom.

Využitím splnomocnenia na prepis auta môžete ušetriť čas a úsilie pri vybavovaní formalít súvisiacich s kúpou alebo predajom vozidla. Dôležité je však postupovať správne, zabezpečiť všetky potrebné dokumenty a dôverovať osobe, ktorej poveríte túto zodpovednosť.