Publikácie

Príprava učiteľov – elementaristov na prahu nového tisícročia (Prešovská Univerzita 2000)

Spišský Hrhov – história a súčasnosť ľudového remesla (S.Hrhov, 2001)

Slovenské ľudové hudobné nástroje (MArt, 2003)

Stará tehelňa (CAV, 2006)

Riešenie problémov bývania marginalizovaných (Minoritas, 2006)

Čo so začarovaným kruhom (Človek a spoločnosť SAV I/07)

Korene Šariša (R.S. media Prešov,2008): Gajdica známa neznáma

Monografie Instrumentów Karpackich (Sokól, 2009)

Obecná firma – rozvoj lokálnej zamestnanosti (Nadácia Milana Šimečku,2007)