Kategórie
Nezaradené

Výpoveď PZP: Ako správne ukončiť povinné zmluvné poistenie

Ukončenie povinného zmluvného poistenia (PZP) môže byť potrebné z rôznych dôvodov, ako napríklad pri predaji vozidla, zrušení registrácie alebo prechode na inú poisťovňu. Tento článok poskytuje prehľad o tom, ako správne vypovedať PZP a na čo by ste nemali zabúdať pri tomto procese. Platí to aj pre PZP online.

Dôvody pre výpoveď PZP

Niektoré z bežných dôvodov pre výpoveď PZP zahŕňajú:

 1. Predaj vozidla
 2. Zrušenie registrácie vozidla
 3. Prechod na inú poisťovňu
 4. Zmena druhu poistenia

Ako správne vypovedať PZP

Ak sa rozhodnete vypovedať svoje PZP, postupujte nasledovne:

 1. Skontrolujte zmluvné podmienky: Predtým, než podáte výpoveď, prečítajte si zmluvné podmienky svojho PZP. V nich nájdete informácie o výpovednej lehote, postupe a prípadných sankciách alebo poplatkoch pri predčasnom ukončení poistenia.
 2. Vypracujte písomnú výpoveď: Výpoveď PZP by mala byť písomná, obsahovať vaše údaje, údaje o vozidle, číslo poistnej zmluvy, dátum ukončenia poistenia a dôvod výpovede. Nezabudnite ju podpísať a dátumovať.
 3. Odošlite výpoveď: Výpoveď zašlite svojej poisťovni, buď poštou alebo e-mailom. Uistite sa, že máte potvrdenie o doručení výpovede, aby ste mali dôkaz, že ste ju odoslali včas.
 4. Ukončenie PZP: Po doručení výpovede bude PZP ukončené k dátumu, ktorý ste uviedli v písomnej výpovedi. Po tomto dátume už nebudete mať platné PZP a budete musieť uzatvoriť nové poistenie, ak budete chcieť naďalej využívať vozidlo.

Dôležité upozornenie

Pri výpovedi PZP nezabudnite, že každé vozidlo musí mať platné PZP, pokiaľ sa nachádza na verejnej komunikácii. Ak ukončíte svoje PZP a neuzatvoríte nové poistenie, môžete čeliť pokutám alebo iným sankciám. Preto je dôležité zaistiť, že máte uzatvorené nové PZP predtým, ako staré vyprší alebo je zrušené.

Alternatívy výpovedi PZP

Ak sa rozhodujete medzi výpoveďou PZP a inými možnosťami, zvážte nasledujúce alternatívy:

 1. Zmena PZP: Ak vás neuspokojuje vaša súčasná PZP ponuka, môžete zvážiť zmenu PZP na inú poisťovňu alebo na iný typ poistenia. Pri zmene poisťovne by ste mali najprv získať ponuku od novej poisťovne a potom podať výpoveď súčasnému poskytovateľovi.
 2. Dohoda o zrušení PZP: Ak máte dobrý vzťah so svojou poisťovňou a chcete zrušiť PZP z dôvodu, ktorý je výhodný aj pre poisťovňu, môžete sa pokúsiť dohodnúť na zrušení PZP bez výpovednej lehoty.
 3. Prestávka v poistení: Ak plánujete vozidlo na určitú dobu nepoužívať, môžete zvážiť prestávku v poistení. U niektorých poisťovní je to možné a poistenie sa pozastaví na dohodnutú dobu. Po uplynutí tejto doby sa poistenie automaticky obnoví.

Výpoveď PZP môže byť potrebná z rôznych dôvodov, ako napríklad pri predaji vozidla, zrušení registrácie, prechode na inú poisťovňu alebo zmene druhu poistenia. Predtým, než vypoviete svoje PZP, skontrolujte zmluvné podmienky, vypracujte písomnú výpoveď, odošlite ju svojej poisťovni a uistite sa, že máte platné nové PZP predtým, ako staré vyprší alebo je zrušené. Nezabudnite zvážiť aj alternatívy, ako je zmena PZP, dohoda o zrušení PZP alebo prestávka v poistení, ak sú pre vás vhodnejšie.