KarpaTon – hud.album – PREDAJ!!!

Drahí priatelia :-) CD KarpatMater je  v predaji. Nech sa páči

 

Hudobný album KarpaTon je možné si objednať na mailovej adrese: michal.smetanka@gmail.com, smetankova.lenka@gmail.com alebo telefonicky na t.č. 0907 931 192, 0908 317 286. Cena: 8 EUR

Ukážky: brana rano zverska

KarpaTon (nový album) - Hudobný projekt KarpaTon je výpoveďou z hôr, v ktorých naši predkovia zanechali stopy, kéď stojac pevne na zemi s hlavami zdvihnutými k Nebu súzneli s Pospolitosťou pestrého a úžasného Stvorenstva.       KarpaTon II

Ukážky: brana rano zverska


Dalo by sa povedať, že u skladateľa sa postupne vyprofiloval osobitý kompozičný štýl charakteristický minimalistickým ostinátom, na pozadí ktorého dokáže majstrovsky využívať intuitívny zmysel pre dokonalú inštrumentáciu, uplatňujúc pritom muzikologickú hĺbku poznania svetovej etno-hudby. Jeho kompozície tak nevyhnutne nadobúdajú filozoficko-meditatívny charakter.“

Martin Muller

Michal Smetanka – hudobný pedagóg, výrobca a zberateľ hudobných nástrojov, majiteľ súkromného múzea slovenských ľudových hudobných nástrojov žijúci v rázovitej spišskej obci v Levočských vrchoch prichádza s novým hudobným albumom s názvom KarpaTon.

Zámerom autora skladieb, Michala Smetanku bolo hudobne stvárniť obrázky s atmosférou, ktoré sám v sebe nosí a ktoré chce takto sprostredkovať aj poslucháčom. Už samotný názov platne – KarpaTon – predznamenáva, že ide o obrázky Karpát, resp. miest, ktoré autorovi Karpaty pripomínajú (Arménsko, Karabach). Pre stvárnenie obrazov použil M.Smetanka predovšetkým ľudové hudobné nástroje Karpát, no vypomohol si aj exotickými nástrojmi zo svojej hudobnej zbierky (Múzeum hudobných ľudových nástrojov, Brutovce).

Na platni sa nachádza 5 autorských piesní (Cesta, Brána, Chvala, Pokánie, Agapé) a 4 piesne vytvorené takzvane na koreni ľudovej piesne (Ráno – na koreni ľudovej piesne Pomaly ovečky, Strom nad vodu – na koreni piesne Co to Bože za strom, V leše som še zrodzil, Ja som bača).

Celkovo je na albume použitých 30 hudobných nástrojov (fujara, píšťala dvojačka, koncovky, šesťdierková pastierska píšťala, štvordierková pastierska píšťala, Tenor píšťala, Okarina, Gajdica, Hulusi, Kaval, Sufi Ney, Duduk, Zurna, Saxonet, Xaphoon, Mosena, Navajo flute, Didgeridoo, Drumble, Tibetské misy, Tingša, Činely, Gong, Rain Stick, Djembe, Veľký bubon, Akordeón, Harmónium, Tampura Radel, Yamaha DGX), prírodné zvuky (potok, zvony, zvuky prírody a pastvín, oheň) a hlas Michala Smetanku. Album má trvanie 51:36 min. Ukážky skladieb je možné nájsť na www.snetankovo.sk.

Dnes je KarpaTon individuálnym projektom, avšak autor sa nebráni spolupráci s dobrou hudobnou partiou (typu Karpaty Magiczne, PL).

Album KarpaTon bol nahrávaný v marci 2011 štúdiom Studio Genčúr v priestoroch Múzea ľudových hudobných nástrojov v Brutovciach.

Ráno. Ide o intro skladbu, ktorou chcel autor stvárniť ráno v Karpatoch. Pieseň „Pomaly ovečky“, na koreni ktorej vyrástla skladba ráno je pastierskou piesňou.

Strom. Skladba vznikla na koreni starej východoslovenskej piesne – Nad vodu, ktorá svojim tónorodom evokuje orient. Autor ju chápe ako posvätnú pieseň o zrode života.

V leše som še zrodzil. Archaická spišsko-šarišská bačovská pieseň so smutným patetickým výrazom. V autorovom vedomí najviac korešponduje so zvukom jeho obľúbeného slovenského hudobného nástroja – gajdicou.

Cesta. Autorská skladba, ktorá spája prvky arabskej a európskej hudobnej kultúry a predstavuje pomyslenú cestu zo Západu na Východ.

Brána. „Takto to vyzerá pod Kaukazom, odkiaľ sme všetci vzišli“, vraví M. Smetanka. „Karpaty majú veľa spoločného s Kaukazom, sú vo svojich niektorých častiach spojítkom medzi Východom a Západom. Aj Karpaty aj Kaukaz sú Bránou národov a kultúr. Skladba Brána je autorskou skladbou.

Ja som bača . Ide o obrázok Karpát, ktorý M. Smetanka postavil na motíve starej pastierskej piesne majúcej veľmi obrazotvornú melodiku.

Chvala . Autorská skladba, ktorej názov je ekvivalentom latinského Glória. Vďaka organu a koncovke sa mu podarilo vytvoriť obraz Prírody ako Chrámu.

Pokánie. Inšpiráciu pre túto autorskú skladbu našiel M.Smetanka pod Araratom. „Takto vyzerá Arménsko“, vraví M.Smetanka, ktorý si krajinu po osobnej návšteve zamiloval a ktorý použil v skladbe taktiež prvky zžité s Karabachom. Hlavnou myšlienkou tejto autorskej skladby je ľútosť nad zlými skutkami vyjadrená slovami: Bože, Ježišu Kriste, synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešnym.

Agapé. Autor M. Smetanka vytvára  obraz spoločného, ľudského, duchovného, ktoré spája Božia láska. Prostredníctvom tónov a vibrácií spája ľudí z celého sveta. Obrázok tejto jednoty umocňujú charakteristické náboženské výrazy kultúr a náboženstiev sveta (hinduizmus, islám, judaizmus, kresťanstvo) a hudobné nástroje podčiarkujúce ich jedinečnosť. V skladbe tak použil nástroje a drobné hudobné prejavy z celého sveta od Ázie, cez Austráliu, Severnú i južnú Ameriku až po Európu a Afriku.

Kontakt:

Michal Smetanka, Brutovce 104, 053 73

mobil: 0907 931 192

mail: michal.smetanka@gmail.com

www.smetankovo.sk

 

KarpaTON – NA KOREŇU: http://worldflagrecords.blogspot.com/2011/05/na-korenu-michal-smetanka-solo.html